Vyřezávání do kamene a intarzie

Vyřezávání do kamene a intarzie

Vážení zákazníci, nově Vám nabízíme službu  vyřezávání do kamene a výroba intarzií. Toto je možné využít v různých oblastech. Např. výroba čísel popisných, firemního loga, ozdobných obkladových ornamentů, atp. Intarzie je obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur. Skládají se do různých vzorů a obrazců, což nazýváme intarzií prostou (nebo také jednoduchou). Jestliže se dýhy skládají i s jinými materiály, jako například se slonovinou, želvovinou, perletí, mosazí či cínem, nazýváme to intarzií kombinovanou neboli marketerií.

Intarzie byla používána již ve starém Řecku a Egyptě ale nejvíce se jí začalo užívat v období baroka a rokoka. Intarzií se zdobilo obložení stěn a stropů, podlahy, nábytek a předměty denní potřeby (kazety, dózy, mísy a kabinety). Původně intarzie vyráběli truhláři ale později se vytvořilo samostatné řemeslo – intarzista. Dříve se používaly řezané dýhy (byly to řezané destičky silné 3 až 8 mm, zvané švartny) dnes se používají dýhy krájené a loupané (0,6 až 2 mm). Nejdříve se používalo méně dřevin, hlavně kontrastních. Někteří výrobci začínali tím, že napodobovali kamenné mozaiky a postupně přecházeli přes geometrické obrazce až ke květinovým, krajinářským a figurálním kompozicím v dokonale sladěných barvách. Později se začaly znázorňovat i perspektivní pohledy do sálů, chodeb, kostelů, zámků a pod.

Intarzie je obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur. Skládají se do různých vzorů a obrazců, což nazýváme intarzií prostou (nebo také jednoduchou). Jestliže se dýhy skládají i s jinými materiály, jako například se slonovinou, želvovinou, perletí, mosazí či cínem, nazýváme to intarzií kombinovanou neboli marketerií.

Dýhy se nejdříve pomocí nože, pilky na dřevo (tzv. furnier (furnýr) pilka) či lupenkovou pilkou nebo dnes i pilkou elektrickou (dekupírkou) vyříznou do požadovaného tvaru a poté se sesadí a slepí.