Vyřezávání kamene a intarzie

Na zakázku provádíme vyřezávání z kamene, např. výrobu domovních čísel, vyřezávání obrazců a ornamentů do kamene, intarzie (kombinace různých typů kamenů v obrazci), atp.

Nejčastěji používanými kameny jsou břidlice, žuly, kvarcity, mramory.

Logo

Logo


typy

Číslo popisné

Číslo popisné

Logo