Způsoby krytí

U střešní břidlice rozlišujeme mezi mnoha způsoby krytí. Tato krytí se rozlišují jednak tvarem kamenů a jednak jejich rozměry.

Volba způsobu krytí vychází z několika hledisek. Může být dána například místně obvyklým používaným krytím, tzn.tradicí. Může se odvíjet podle architektury dané stavby nebo podle některých specifických parametrů střechy. Těmito parametry jsou především myšleny sklony a tvary střešních ploch.
Při volbě velikosti formátů u jednotlivých způsobů krytí obecně platí, že čím menší střešní plocha, tím je vhodnější zvolit spíše menší formát. Může jít ale i o vzájemné kombinace. Hlavní plocha střechy se pokryje např.formátem 40x40cm nebo 30x30cm a menší plochy, jako třeba vikýře nebo komíny se pokryjí stejným tvarem kamene, ale menšího rozměru, např. 20x20cm nebo 25x25cm.

Rozdíly mezi jednotlivými způsoby krytí Vám rádi vysvětlíme a s volbou toho nejvhodnějšího Vám rádi poradíme.

vzorky

Moravské krytí čtvercem

Jak již název napovídá, vychází ze starého způsobu krytí, používaného především na Moravě. Sklon stoupání řad je závislý na sklonu střešní plochy. Nejčastěji se užívá čtverce 30×30, ale je možné krýt s formáty 25×25, 40×40.

Moravské krytí obdélníkem

Vychází ze starého způsobu krytí, používaného především na Moravě. Sklon stoupání řad je závislý na sklonu střešní plochy. Nejčastěji se užívá obdélníků 30×20, 35×25, 40×20, 40×25.

Německé krytí - čtverec s obloukem

Je to ekonomické krytí se vzhledem, připomínajícím dražší šupinové krytí. Sklon stoupání řad je závislý na sklonu střešní plochy. Nejčastěji se užívá čtverce 30×30, ale je možné krýt s formáty 25×25. Formát 20×20 je určen pouze pro krytí svislých stěn (fasády, komíny, čela vikýřů, aj.).

Univerzální krytí - čtverec s obloukem nebo sraženým rohem

Toto krytí čtvercem s univerzálním obloukem umožňuje provádět stejnými kameny jak levé tak pravé krytí.

Německé šupinové krytí pravidelné

Toto krytí je prováděno pravidelnými šupinami a je ekonomičtější ve srovnání se staroněmeckým krytím z nepravidelných šupin. Sklon stoupání řad je závislý na sklonu střešní plochy. Používají se šupiny ve standardizovaných velikostech 34×28, 32×28, 30×25, 28×23, 26×21, 24×19, 22×17, 20×15.

Moravská šupina tříděná

Historický způsob krytí tzv.tříděnou šupinou, patří mezi jednoduchá krytí ve stoupajících řadách. Na území Čech, Moravy a Slezka patří mezi nejčastější historicky používaná krytí.

Moravská šupina netříděná

Historický způsob krytí tzv.netříděnou šupinou patří mezi jednoduchá krytí ve stoupajících řadách. Na území Čech, Moravy a Slezka patří mezi nejčastější historicky používaná krytí. Formáty kamenů na jedné střešní ploše, jsou v rozmezí několika různých šířek a výšek.

Krytí kosodelníkem

Krytí kosodélníkem patří mezi jednoduchá krytí ve stoupajících řadách. Výhodou tohoto krytí je možnost provedení okapních, štítových, nárožních a hřebenových lemování ze základního kamene.

Vodorovné krytí obdelníkem s plnými rohy

Vorodovné krytí dvojité se vyznačuje tím, že odvodnění krytiny tvoří překrytí první řady kamenů třetí řadou. Nejčastější formáty jsou 40x20, 40x25, 35x25 nebo 50x25 cm.

Vodorovné krytí obdélníkem se sraženými rohy

Vorodovné krytí dvojité se vyznačuje tím, že odvodnění krytiny tvoří překrytí první řady kamenů třetí řadou. Nejčastější formáty jsou 40x20, 40x25, 35x25 nebo 50x25 cm.

Krytí obdelníkem-bobrovkou

Vorodovné krytí dvojité se vyznačuje tím, že odvodnění krytiny tvoří překrytí první řady kamenů třetí řadou. Nejčastější formáty jsou 40x20, 40x25, 35x25, 30x20cmcm.

Krytí šestiúhelníkem

Vodorovné krytí jednoduché. Tradiční způsob krytí šestiúhelníkovými šablonami. Nejčastěji používaný formát 40x40 nebo 30x30cm

Krytí Rhombus

Vodorovné krytí jednoduché. Velmi výhodný způsob krytí pro univerzálnost použití základních kamenů na provedení detailů střechy, jako jsou okapní, štítové, hřebenové a nárožní lemy. Používaný formát 36x34cm.

Krytí divoké - německý typ

Německý typ. Krytí se provádí ze surových břidlicových kamenů, které se opracovávají přímo během pokrývání do požadovaných tvarů. Krytí se řadí mezi krytí dvojitá.

Krytí divoké - španělský typ

Španělský typ. Krytí se provádí nepravidelnými opracovanými břidlicovými kameny, které se během krytí podle potřeby přisekávají. Krytí patří mezi dvojitá.

Máte dotaz? Kontaktujte nás