Zásady pokrývání

Podklad pod břidlici

Krytí probíhá především na plnoplošné bednění z prken nebo OSB desek. Některé způsoby krytí lze provádět také na laťování. Na plnoplošné bednění se jako pojistná hydroizolace používá, buď asfaltový pás s nenasákavou vložkou (např. V13) nebo vhodná difuzní folie, určená pro tento druh krytiny. Předepsané parametry bednění(latí) versus rozteče krokví, jakož i jednotlivé skladby střech, jsou obsáhleji uvedeny v Pravidlech pro pokládání a navrhování střech – Cechu Klempířů, Pokrývačů a Tesařů (dále jen PPNS CKPT). Obecně platí, že čím silnější bednění, tím lépe. Minimální tloušťka nového plnoplošného bednění musí být minimálně 30mm. U větších roztečí krokví až 35mm.

Větrání krytiny

Samotnou břidlicovou krytinu není nutné odvětrávat. Odvětrané musejí být především prostory pod bedněním, zvláště je-li střecha provedena jako tříplášťová – zateplená. Viz. PPNS CKPT

Sklony střech

Dle jednotlivých způsobů krytí jsou stanoveny minimální sklony střech. Viz. PPNS CKPT. Obecně platí, že břidlicové střechy je možné a vhodné provádět od sklonů 22-25°

Upevňování

Nejvhodnější je používání originálních hřebíků na břidlici, které se vyznačují s kónickým dříkem, který zajišťuje maximální pevnost přichycení kamenů. Doporučuje se používat hřebíky měděné nebo hřebíky s kvalitní antikorozní úpravou (žárově pozinkované, atp.). Velikosti hřebíků by měly být pro základní kameny v ploše min. 2,8x35mm (var.3,1x35mm) a pro kameny v detailech 2,8x55mm (var.3,1x55mm). U kamenů v ploše je nutné použití min. 2ks hřebíků na kámen, u kamenů v detailech min. 3-4ks hřebíků (okraje, hřebenové a nárožní lemy, komíny, úžlabí).

Základní kameny jsou dodávány již s potřebným děrováním pro upevnění hřebíky. Doplňkové kameny jsou bez děrování. U vodorovného krytí dvojitého na laťování je možné použít k upevňování kamenů speciálních háčků. Tyto musejí být rovněž v antikorozní úpravě.

Sklon stoupání řad

U jednoduchého krytí ve stoupajících řadách (šupinové, německé, univerzální, moravské) se stanovuje sklon stoupání těchto řad, čímž je zaručen optimální odvod srážkové vody po hranách kamenů ve střešní ploše. Tento sklon stoupání je závislý na sklonu dané střešní plochy. Obecně platí pravidlo, že čím nižší je sklon střechy, tím větší úhel stoupání mají řady. Čím je naopak vyšší sklon střechy, tím nižší sklon stoupání mohou mít tyto řady. Vodorovně (bez stoupání) mohou být řady kryty pouze na svislých stěnách nebo plochách se sklonem nad 70°!

Máte dotaz? Kontaktujte nás