Technické informace

Vlastnosti a variabilita

Dodáváme břidlici ve standardních formátech, které se vyvíjely a osvědčily desetiletími při používání v tradičních břidličářských oblastech střední Evropy. Z těchto zkušeností pak vyvstaly i evropské normy, které popisují především tvary kamenů, velikosti překrytí, minimální sklony a další parametry, které jsou nutné k bezvadnému fungování břidlicových střech. Dodáváme proto hlavně formáty dle standardu evropských norem a pravidel pro pokrývání a navrhování střech. Protože známe požadavky trhu, orientujeme se pouze na kvalitní surovinu a na osvědčené a zkušenostmi prověřené formáty a způsoby krytí.

Námi dodávaná břidlice je díky svým vlastnostem a složení, velmi dobře řemeslně opracovatelná. Díky široké škále způsobů krytí se dá použít do spousty architektonických stylů a pomocí doplňkových kamenů je použitelná k provádění všech možných detailů střech. Ku příkladu jsou to vykrývaná úžlabí, okraje-hřebeny-či nároží střech bez plechových lemování, vykrývání komínů, vikýřů-volských ok, stěn klasických vikýřů nebo fasád. Zvláštním, exkluzivním a v jiných krytinách téměř nerealizovatelným prvkem je vykrývání ornamentů nebo obrazců (fasády, komíny).

Rozdělení typů

Pod obchodním označením TROPPA dodáváme velmi kvalitní střešní břidlici, především fylitického typu, z pečlivě vybraných ložisek. Břidlice TROPPA pochází z prověřených lomů, převážně z oblasti Galicie v severozápadním Španělsku, ale i z ostatních světových nalezišť. Břidlici proto dělíme na různé typy, např. TROPPA SC, TROPPA TB, TROPPA LS19, atp. přičemž jednotlivá označení znamenají rozlišení dle lomů, ze kterých břidlice pochází. Kvalita všech těchto typů je vynikající. Rozdíly jsou pouze ve vlastnostech kamenů. Jednotlivé typy se tak liší např. barevným odstínem, složením (např. vyšší obsah křemičitanů = větší tvrdost kamene), povrchovou strukturou (např. rustikálnější nebo naopak hladší povrch), tloušťkou (rustikálnější vzhled střechy), atp. Z těchto důvodů nedoporučujeme navzájem kombinovat jednotlivé typy, byť by to z technického hlediska bylo možné.

Barevnost břidlice

Přírodní břidlice nepatří mezi materiály uměle barvené či přibarvované. Barva kamene-břidlice je vždy přírodní, originální a je závislá především na původu břidlice, tzn.na ložisku (dolu nebo lomu) ze kterého pochází. Nejčastěji jsou pokrývačské břidlice v různých odstínech tmavě šedých až do černé. Tmavší břidlice obsahují vyšší podíl organické hmoty. Větší obsah chloritu způsobuje zabarvení do zelena, oxidy železa pak odstíny do červena.

Ornament zelené břidlice

Zelená břidlice

Ornament zelené a červené břidlice

Ornament zelené a červené břidlice

Fasadní ornament

Fasádní ornamentu

Tyto barevné varianty nabízíme a dodáváme individuálně dle požadavků zákazníků. Některé břidlice se také mohou po čase zabarvit do hněda. Toto druhotné zabarvení způsobuje oxidace některých nestabilních sloučenin železa, obsaženého ve větší míře v surovině a někdy nemusí být esteticky vítané. Přítomnost některých těchto oxidů v menší míře, nemusí nutně způsobovat například zkrácení životnosti břidlice.

Pod značkou TROPPA typy SC,TB,SG dodáváme velmi kvalitní břidlice, které jsou bez obsahu těchto nestabilních oxidů železa, které způsobují hnědnutí krytiny. U typu TROPPA LS19 se mohou vyjímečně i při zachování kvality a životnosti břidlice, tyto oxidy železa v malém rozsahu vyskytovat.

Označení směru krytí

U některých způsobů krytí se rozlišuje mezi pravým a levým směrem krytí. Kameny jsou dodávány a označovány jako levé a pravé. Označení L znamená LEVÉ KRYTÍ, kdy se pokládka zprava doleva. Kameny (např. šupina, německý čtverec, aj.) mají tedy stranové děrování vlevo! U označení P je to obráceně – krytí se provádí zleva doprava (kameny mají stranové děrování vpravo). POZOR na případnou záměnu těchto pojmů u objednávky!

Volba směru krytí u jednotlivých střešních ploch by se měla volit dle převládajícího směru povětrnosti (viz. Pravidla pro pokládání a navrhování střech – CKPT; dále jen PPNS CKPT).

Technické parametry střešní břidlice Troppa

Vlastnost Deklarovaná hodnota
Rozměry a odchylky rozměrů Splňuje
Jmenovitá tloušťka a její odchylka Splňuje
Mechanická odolnost Průměrná pevnost v tahu za ohybu V příčném směru V podélném směru
71,2 MPa 55,6 MPa
Nepropustnost vody - násakovost Splňuje: < 0,2 % - Kód A1
Trvanlivost - mrazuvzdornost Nepožaduje se
Trvanlivost - odolnost proti teplotním změnám Splňuje úroveň T1
Trvanlivost - odolnost proti oxidu siřičitému Splňuje úroveň S1
Trvanlivost - obsah neuhličitanového uhlíku Splňuje: < 0,2 %
Obsah uhličitanů <= 0,3 %
Chování při vnějším požáru Splňuje bez nutnosti zkoušení
Reakce na oheň Předpokládá se za splněnou, třída A1
Uvolňování nebezpečných látek Žádné při použití jako střešní krytina nebo obklad

Protisněhové zábrany

Téma zachytávání sněhu na střechách a to nejen břidlicových, je diskutováno téměř u každé stavby. Je lepší zadržovat sníh na střeše, aby neohrožoval pohyb lidí okolo domu, aby nezpůsoboval škody “neregulovaným” sesuvem či aby střechu chránil před přímým mrazem nebo jej naopak nechat volně, aby se co nejrychleji sesunul dolů a střešní konstrukci nezatěžoval? To je vždy na konkrétním posouzení každé střechy. V případě rozhodnutí, sníh na střeše co nejlépe zadržet a regulovat jeho odtávání, dodáváme k naší břidlicové střešní krytině TROPPA tradiční a zároveň nejúčinnější systémy protisněhových zábran.

Jeden systém se skládá z ručně kovaných masivních držáků a frézované dřevěné kulatiny. Masivní profil zajišťuje vysokou pevnost těchto konzol a dvojitá povrchová ochrana – zinkování a vrchní kovářská barva – zaručují dlouhodobou ochranu proti korozi a tím stejnou životnost jako střešní břidlice. Vkládaná frézovaná kulatina dostatečného průměru v kombinaci s hloubkovou impregnací v tlakové komoře, zajišťuje vysokou pevnost a dlouhou životnost bez nutnosti další údržby nebo nátěrů.

Konzola pro uchycení kulatiny

Konzola pro uchycení kulatiny

Ukázka protisněhové kulatiny na střeše

Ukázka protisněhové kulatiny na střeše

Druhý systém se skládá z ocelových, povrchově antikorozně upravených masivních konzolí, do kterých se následně osazují pevné protisněhové mříže, které zachycují sníh. Tyto konzoly a žebříky mohou být buď v provedení pouze pozinkovaném nebo případně v barevné úpravě břidlicové krytiny, tzn. černé.

Konzola pro osazení protisněhové mříže

Konzola pro osazení protisněhové mříže

Ukázka protisněhové mříže na střeše

Ukázka protisněhové mříže na střeše

Oba tyto systémy se aplikují do oblasti okapu na plochách střech, které chceme proti samovolnému sesuvu ochránit. V případě větší délky krokví nebo ve sněhem hodně zatížené oblasti se doporučuje, tyto zábrany aplikovat zároveň i v ploše střechy. Tím se mnohonásobně zvýší účinnost a zabrání se samovolnému sesuvu.

Protisněhová kulatina

Protisněhová kulatina

Existují samozřejmě ještě další způsoby zadržování sněhu na střechách, jakými jsou např. tradiční lopatkové zachytávače nebo kovové protisněhové “nosy”, které by měly být rozmístěny pravidelně po celé ploše střechy.

Rádi Vám poradíme, jaký typ protisněhových zábran se nejlépe hodí právě pro Vaši střechu!

Máte dotaz? Kontaktujte nás